Teoston selvitys: musiikkialalla on vielä paljon tehtävää yhdenvertaisuuden eteen

Tekijänoikeusjärjestö Teosto teetti alkuvuonna 2024 musiikkialalla tapahtuvaa syrjintää ja yhdenvertaisuuden tilannetta kartoittavan kyselyn. Kyselyn tuloksista käy ilmi, että alalla esiintyy edelleen runsaasti etenkin etniseen taustaan, ikään ja sukupuoleen liittyvää syrjintää.

Hanna Isolammi, 21.03.2024

Musiikki Tutkimus Some 24

Teoston selvitys: musiikkialalla on vielä paljon tehtävää yhdenvertaisuuden eteen

#metoon jälkeen eri taiteenaloilla on alettu kiinnittää huomiota työssä tapahtuvaan häirintään, syrjintään ja epäasialliseen kohteluun. Myös musiikkialalla on viime vuosina toteutettu muutamia aihepiiriä käsitteleviä kyselyitä, toimintaohjeita ja hankkeita. Esimerkiksi vuonna 2022 julkaistiin Esiinnyn edukseni – kaikille turvallinen musiikkiala -sivusto, joka sisältää ohjeistuksen siitä, miten häirintään ja epäasialliseen kohteluun tulisi puuttua. Vuoden 2023 maaliskuussa puolestaan julkaistiin selvitys sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta musiikkialalla  ja joulukuussa ohjeistus yhdenvertaiseen rekrytointiin. Sekä mediakeskustelun että kyselyjen perusteella on käynyt selväksi, että epäasiallista kohtelua on musiikkialalla paljon, ja että ohjeistuksille ja asenteiden muutokselle on todellinen tarve. 

YK:n rasismin vastaisena päivänä 21.3. julkaistun Teoston teettämän uuden tutkimuksen mukaan tekemistä todellakin on paljon. Erityisen huolestuttavana voidaan pitää sitä, että suurin osa (72 %) häirintää ja syrjintää kokeneista kertoi sen tulleen kollegojen taholta. Selvitystä koordinoinut Teoston viestintä-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Vappu Auran
mielestä tutkimus osoittaa, että musiikkiala puuttuu perustavanlaatuisia työelämän pelisääntöjä: ”Miten puhut ja kohtelet muita alalla työskenteleviä, miten arvostat kaikkien työpanosta. Vaikka kilpailu on kovaa, omaa itseään ei tulisi nostaa muiden kustannuksella”. 

Tutkimuksen mukaan yli puolet (54 %) vastaajista oli kokenut jonkinlaista syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Erityisesti etnisiin vähemmistöihin kuuluvat (61 %), naiset (kaksi kolmesta vastaajasta) sekä kielivähemmistöihin kuuluvat (yli puolet vastaajista) ovat kokeneet epäasiallista kohtelua tai syrjintää. Myös ikäsyrjintä on tavallista, erityisesti nuorimpien ja vanhimpien vastaajien kokemuksen mukaan. Vastaajista suuri osa (61 %) myös kertoi, että syrjintä on vaikuttanut negatiivisesti heidän urakehitykseensä, ja 41 % kertoi harkinneensa alan vaihtamista. 

Alalla työskentelevien käsitys yhdenvertaisuuden toteutumisesta ei kuitenkaan ole yhtenäinen. Vastaajista miltei puolet (49 %) oli sitä mieltä, että musiikkiala on yhdenvertainen – siitä huolimatta, että aikaisemmissa tutkimuksissa esimerkiksi naisista 70 % ja muunsukupuolisista 77 % kertoi kohdanneensa sukupuoleensa liittyvää syrjintää ja epäasiallista kohtelua. Osa alan toimijoista ei selvästikään näe epäasiallista kohtelua, ehkä siksi, ettei ole itse joutunut sitä kokemaan. Syrjinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä myös edelleen vaietaan: vain neljännes epäasiallista käytöstä kohdanneista oli raportoinut siitä eteenpäin. 

Tiedonvälitykselle, ohjeistusten levittämiselle ja tilanteen seurannalle on siis tarve myös jatkossa. Vappu Auran mukaan musiikkialalla olisi mahdollisuus toimia edelläkävijänä: ”Tämä kysely viimeistään todistaa sen, että musiikkiala on jo nyt hyvin monimuotoinen ja alalla toimii valtava määrä erilaisista taustoista tulevia henkilöitä. Tämän tulisi olla rikkaus, joka lisää musiikin kirjoa ja laajentaa sen ulottuvuuksia. Muutos ei kuitenkaan ole asia, jonka joku muu hoitaa – työhön tarvitaan kaikki.” 

Teoston tilaaman tutkimuksen toteutti tutkimustoimisto Vastakaiku. Kyselyyn vastasi 914 henkilöä, joista suurin osa oli säveltäjiä, sanoittajia tai musiikin esittäjiä. Vastaajista suurin joukko (45 %) toimii freelancereina. 

Lue lisää: https://www.teosto.fi/musiikki...


 #Musiikkiala #Yhdenvertaisuuskysely