TEE UUSI HAKEMUS TAI APURAHAN KÄYTTÖSELVITYS TÄSTÄ

HAE TUKEA/TEE SELVITYS

Suunnitteletko konserttia? Oletko tekemässä äänitettä? Haluatko keskittyä luovaan työhön? Hae tukea Musiikin edistämissäätiöltä!

Musiikin edistämissäätiö sr (MES) edistää kotimaisen musiikin monimuotoisuutta tukemalla sen tekijöitä, esittäjiä, kustantajia ja tuottajia. MES tukee suomalaisten tai Suomessa vakituisesti asuvien esittävien taiteilijoiden ja säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien tuotantoa.

Säätiö edistää ja tukee taloudellisesti suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa ja koulutusta. Edistämistyö painottuu ammattimaiseen toimintaan, ja sen piiriin kuuluvat kaikki musiikkilajit. 

Tukitoiminta rahoitetaan yksityisen kopioinnin hyvitykseen osoitetuilla varoilla, valtionavustuksilla ja säätiön taustayhteisöjen lahjoituksilla. MESn ovat perustaneet Gramex ja Teosto. 

Tiedä, älä luule!

Hakuaika päättyy kaikkina hakupäivinä klo 24.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida, eikä tukea myönnetä jälkikäteen. (Poikkeukset äänitetuotantotuki ja musiikkivideotuki, joista tiedot tukimuodon kohdalla). MES ei päivystä iltaisin eikä viikonloppuisin, joten ota tämä huomioon mahdollisen avuntarpeen sattuessa. Suosittujen tukimuotojen kohdalla palvelin saattaa ruuhkautua kahtena viimeisenä hakupäivänä, joten tee hakemuksesi ajoissa!

Kuluapurahalla/kohdeapurahalla voi maksaa vain taiteellisen toiminnan kuluja. Tuen hakija on se taho (yksityishenkilö tai yhteisö), joka on vastuussa hankkeen tuotoista ja kuluista. 

Jos apurahansaaja käyttää MES:n myöntämää tukea työvoiman palkkaamiseen, on apurahansaaja vastuussa tavanomaisista työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksistä, sivukuluista ja tulorekisteri-ilmoituksista.

  Huolellisesti mietitty hankkeen tulo- ja menoarvio lisäävät hakemuksen uskottavuutta. Myönnetyt tukisummat ovat useimmiten 30–50 % hankkeen kustannusarviosta. Harkitse mitkä liitteet ovat hakemuksen arvioimisen kannalta olennaisia. 

  Tukea ei myönnetä soitin- eikä laitehankintoihin.

  Päätösprosessi

  Hakuajan päätyttyä hakemusten käsittelyprosessi kestää 4–8 viikkoa. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemusten määrä ja säätiön asiantuntijatoimikuntien kokousten ajankohta hakuajan päättymisen jälkeen. Asiantuntijatoimikuntien esitykset vahvistaa säätiön hallitus. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla. 

  Säätiö ei perustele päätöksiään, eikä anna lausuntoja hakijoille, näin ollen hakijalla ei ole tarkastusoikeutta tallennettuihin hakemuksen arviointitietoihin.

  Arvonlisäveron huomioiminen kustannusarviossa ja selvityksessä

  Arvonlisävero hyväksytään avustettavaksi kustannukseksi vain, jos se jää avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi. Mikäli avustuksen saaja vähentää verotuksessaan maksamansa arvonlisäverot, avustettavalle kohteelle hyväksytään kustannus nettomääräisenä. Avustuksen saajan tulee järjestää kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata luotettavasti.


  ERI TUKIMUOTOJEN YLEISET OHJEET:

  MUITA TUKIKANAVIA:

  Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää ja tukee suomalaista taidetta jakamalla vuosittain noin 34 miljoonaa euroa apurahoina ammattitaiteilijoille ja taiteen alan yhteisöille. Musiikin, kuvataiteen ja kirjallisuuden lisäksi Taike tukee elokuva-, valokuva-, näyttämö-, sirkus-, tanssi-, media-, moni-, kuvitus-, performanssi-, esitys-, valo-, ääni- ja ympäristötaidetta sekä sarjakuvaa, muotoilua, arkkitehtuuria ja taidejournalismia.

  Taike


  Aurora-tietokannasta löytyvät suomalaiset tieteen ja taiteen rahoituslähteet, niin projektirahoitus kuin henkilökohtaiset apurahatkin. Tietokannassa on rahoitusmahdollisuuksia noin 400 rahoittajalta ja uusia tietoja päivitetään jatkuvasti. Auroran tiedot on kerätty suoraan rahoittajilta. Hakijoiden tulee tarkistaa tiedot rahoittajilta, esimerkiksi heidän www-sivuiltaan, josta saa myös tarkemmat hakuohjeet.

  Aurora-tietokanta on kaikille avoin ja maksuton. Aurora-palvelut toteuttaa Turun yliopisto. Toiminnan rahoituksesta vastaa Suomen yliopistot UNIFI ry, Arene ry. sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta (SRNK).