ERITYISTYÖSKENTELYTUKI MUSIIKKIALAN AMMATTILAISILLE

MES jakaa yhteensä 400.000 euroa erityistyöskentelytukea - haku päättyy 31.10.2021 klo 24.00

MES/toimisto, 30.09.2021

Img 20200326 Wa0004

MUSIIKIN EDISTÄMISSÄÄTIÖLTÄ ERITYISTYÖSKENTELYTUKI MUSIIKKIALAN AMMATTILAISILLE POIKKEUSAJAN VAIKUTUSTEN JATKUESSA ALALLA

Musiikin edistämissäätiö sr (MES) jakaa yhteensä 400.000 euron erityistyöskentelytuen yksityishenkilöille koronaepidemian musiikin alalle aiheuttamien ongelmien helpottamiseksi.

Erityishaun lisäresurssina on 300.000 euroa MES:n luovan ja esittävän puolen taustayhteisöjen mahdollistamaa koronaerityistukea.

Tuen hakuaika päättyy 31.10.2021 klo 24.00

Tuen käyttöaika

Tuen voi käyttää ajanjaksolla 1.12.2021-30.6.2022. Työskentelytukea ei myönnetä takautuvasti. Tuen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys tuen käytöstä käyttöajan päättyessä.

Tuen suuruus

Tuen suuruus on yksityishenkilölle 1.900,00 eur/kk. Tuki voidaan myöntää 1, 2 tai 3 kuukauden yhdenjaksoiseen työskentelyyn. Työryhmän jäsenille tuki voidaan myöntää myös kahden viikon jaksolle (950,00 eur).

Kenelle tuki on tarkoitettu

Tuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti ja ammattimaisesti toimiville tekijöille, joilla on aiempaa näyttöä taiteellisesta työstä.

Mihin tarkoitukseen

Työskentelytukea voi hakea

-  luovaan työhön kuten säveltämiseen, sanoittamiseen ja sovittamiseen,

-  esittävään toimintaan kuten esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun tai

-   yhteisesti näiden molempien kokonaisuuteen.

Pitkittyneen pandemiatilanteen ja sen edelleen alalla tuntuvien vaikutusten johdosta työskentelytukea on mahdollista hakea ohjelmiston valmisteluun, harjoitteluun ja ammattitaidon ylläpitämiseen yleisesti.

Arviointiperusteet

Tuet myönnetään hakemusten työsuunnitelman perusteella, jolloin arvioinnissa käytetään vertaisarviointia sekä kokonaisarviointia. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon muiden tahojen myöntämät tuet.

Lisätiedot

Asiakaspalvelu puh. +358 50 4173827 mes@musiikinedistamissaatio.fi

MES-ERITYISTYÖSKENTELYTUKI.PDF