Kestävämmän musiikkialan kehityshankkeissa selvitetään elävän musiikin hiilijalanjälki ja rakennetaan kestävän kehityksen suunnittelutyökalu

Keskeiset kotimaiset elävän musiikin toimijat lähtivät vuonna 2020 rakentamaan yhdessä kestävämpää musiikkialaa. Näin syntyneen Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -verkoston yhteisenä tavoitteena on ollut tuottaa konkreettisia kestävän kehityksen työkaluja musiikkialalle sekä rohkaista elävän musiikin kenttää ilmastoystävällisempään toimintaan.

Hiilineutraali Kiertue Header 1

Vuonna 2022 KEMUT-verkoston hankkeissa rakennetaan alalle digitaalinen suunnittelu-, koulutus- ja tiedonjakoalusta sekä mitataan suomalaisen elävän musiikin alan hiilijalanjälki.

Hankkeet käynnistyvät aloitustyöpajalla, joka järjestetään verkkotapaamisena maanantaina
2.5.2022 klo 13-16. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki elävän musiikin alan toimijat.

Elävän musiikin hiilijalanjälki

Hankkeen tavoitteena on selvittää alan negatiiviset ja positiiviset ilmastovaikutukset sekä viedä alaa kohti hiilineutraaliutta. Selvitys toteutetaan osallistamalla mittaukseen alalla toimivia artisteja, tapahtumapaikkoja ja tapahtumia sekä hyödyntämällä tilastotietoja.
Hiilijalanjälkilaskentaan etsitään nyt mukaan livealan toimijoita, jotka ovat kiinnostuneet selvittämään oman ympäristökuormansa ja pienentämään sitä. Toimijoilta odotetaan valmiutta kerätä tarvittavaa tietoa, mutta työkalut laskentaan saa hankkeelta. Tiedonkeruun
valmistuttua mittaajat saavat oman hiilijalanjälkilaskelman ja lausunnon laskennan tuloksista samalla, kun valtakunnallisesti saadaan selville koko toimialan ilmastovaikutukset.

Elävän musiikin alan digitaalinen alusta

Hankkeessa tuotetaan digitaalinen tietopankki, suunnittelutyökalu ja yhteisöalusta, joka tarjoaa elävän musiikin alan toimijoille tietoa, työkaluja ja tukea kestävän kehityksen edistämisessä. Tavoitteena on saada ilmastoteot ja kestävä kehitys osaksi jokaisen elävän musiikin tapahtumajärjestäjän, artistin ja tapahtumapaikan jokapäiväistä toimintaa. Työpajaan osallistuvat pääsevät jo suunnitteluvaiheessa pilotoimaan, kommentoimaan ja ideoimaan alustan käyttöä. Digitaalinen alusta lanseerataan syksyn 2022 aikana.

Hankkeet ovat Suomen keskeisten elävän musiikin alan järjestöjen yhteishankkeita ja perustuvat vuonna 2020 perustetun Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -verkoston pohjatyöhön. Verkoston jäseniä ovat Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto, Suomen Jazzliitto ry sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry. Hankkeita koordinoi ja hallinnoi Suomen Jazzliitto. Hiilijalanjälkilaskentaan on saatu tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja digitaaliseen alustaan Euroopan Unionilta. Laskennasta sekä alustan teknisestä toteutuksesta vastaa Positive Impact.

Ilmoittautumislomake työpajaan ja laskentaan alla.

Lisätietoja:
Hankevastaava Anu Ahola / anu.ahola@jazzfinland.fi / puh. 050 569 0505
Hanketuottaja Peppi Arrimo / peppi.arrimo@jazzfinland.fi / puh. 0400 366 967
Asiantuntija Elina Levula / elina.levula@positiveimpact.fi / puh. 044 024 0390