Musiikin edistämissäätiön kanta budjettiesitykseen:

Valtiovarainministeriön esitys musiikki- ja AV-alan hyvitysmaksujen leikkaamiseksi on korona-aikana käsittämätön

Teksti: Tommi Saarikivi, Kuva: Ville Kekäläinen, 19.08.2021

Pikkupapunorkesteri1

Kuvassa Pikku Papun orkesteri esiintyy koululaisille

Musiikin edistämissäätiön kanta budjettiesitykseen: Valtiovarainministeriön esitys musiikki- ja AV-alan hyvitysmaksujen leikkaamiseksi on korona-aikana käsittämätön

Valtiovarainministeriö on esittänyt vuoden 2022 talousarvioesityksessään yksityisen kopioinnin hyvityksen leikkaamista lähes 37 %:lla 11 miljoonasta 7 miljoonaan euroon. Hyvitysmaksujärjestelmän uudistuksen ollessa kesken rahoitustaso on ollut tarkoitus säilyttää ennallaan. Hyvitysmaksuilla tuetaan korona-ajan kurittamien musiikki- ja AV-alojen toimintaa laaja-alaisesti. Leikkausesitys hakee ajoituksen kohtuuttomuudessa vertaistaan.

Leikkaus kohdistuisi toteutuessaan sektoreihin, jotka ovat olleet koronapoikkeusajan pahimpia kärsijöitä. AV- ja musiikkialan tekijät ja organisaatiot ovat yleisötilaisuuksiin kohdistuvan ja edelleen jatkuvan rajoituspolitiikan johdosta historiallisen heikossa tilanteessa, ja pandemian taloudelliset vaikutukset tulevat näkymään aloilla vielä kauan. Leikkausesitysten sijaan toimijat tarvitsevat tuntuvaa lisärahoitusta ammattitoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi pitkäkestoisen poikkeusajan jälkeen.

Musiikin edistämissäätiö tekee vuosittain noin 2000 myönteistä tukipäätöstä, joilla tuetaan musiikin tekijöitä ja esitystoiminnan järjestäjiä kaikkialla maassa. Säätiön tehtävänä on tukea laaja-alaisesti kaikenlaista musiikin ammattimaista toimintaa, joten hyvitysmaksujen kautta kanavoituva tuki koituu myös alan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimijoiden eduksi. ”VM:n ehdottama lähes 37 %:n leikkaus tarkoittaisi satojen korona-ajan taloudellisesta ahdingosta kärsivien musiikkialan erilaisten toimijoiden tukipäätösten jopa kokonaan toteutumatta jäämistä tilanteessa, jossa joka ikinen toiminnan jatkuvuuden turvaava tukieuro alan nostamiseksi jaloilleen korona-ajan jälkeen on tarpeen”, kommentoi esitystä MES:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi.

Hyvästä esimerkistä hyvitysmaksuvaroin tuettavasta toiminnasta käy elävää musiikkia kouluihin ja päiväkoteihin vievä Konserttikeskus. ”Juuri Musiikin edistämissäätiön rahoitus mahdollistaa meille sen, että voimme tarjota konsertteja erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella asuville lapsille ja nuorille. Ilman tukea konserttikokemus jäisi noin 20 000 lapselta ja nuorelta kokematta, minkä lisäksi leikkaaminen veisi useilta musiikin ammattilaisilta merkittävän osan heidän toimeentulostaan. Se tuntuu tässä tilanteessa kohtuuttomalta”, sanoo Konserttikeskuksen toiminnanjohtaja Noora Herranen.

Musiikin edistämissäätiö esittää, että yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujen taso säilytetään vähintään ennallaan, ja sen lisäksi valtio tekee tarvittavat päätökset tarvittavasta lisätuesta kompensoimaan musiikkialan raportoimia lähes puolen miljardin tulonmenetyksiä pandemiavuosien 2020-2021 aikana.

Yhteydenotot ja lisää tietoa aiheesta:

Tommi Saarikivi

Toimitusjohtaja

Musiikin edistämissäätiö MES

040 1531415 / tommi.saarikivi@musiikinedistamissaatio.fi