MUSIIKKI SUOMI LIVE 2023 -HAKU

Hakuaika 1.11.2022-31.12.2022 - haku päättyy klo 24.00

Teksti: MES-toimisto, Kuva: Jori Huhtala, 26.09.2022

Jefl Kuva Kuvaaja Jori Huhtala

Musiikki Suomi LIVE 2023 -tuki

Musiikki Suomi LIVE on musiikin vapaan kentän tukimalli, joka rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön ja MES:n taustayhteisöjen erillisellä määrärahalla. Musiikki Suomi LIVE kattaa kaikki musiikkilajit ja/tai niiden yhdistelmät. Tukea myönnetään ammattimaiseen ja säännölliseen klubi/konserttitoimintaan. Hakuaika vuoden 2023 toimintaan on 1.11.2022-31.12.2022

 • Tukea myönnetään paikallisille ammattimaisille klubi/konserttitoiminnan järjestäjille kotimaisten esiintyjien palkkioihin. Kotimaisilla esiintyjillä tarkoitetaan suomalaisia tai Suomessa vakituisesti asuvia.
 • Tuen saaminen edellyttää kuntarahoitusta, ja tuki voi olla enintään noin kaksinkertainen kuntarahoitukseen nähden. Mikäli kuntarahoituksesta ei ole päätöstä hakuaikana, tarvitaan tieto a) haetusta kuntarahoituksen määrästä b) siitä osuudesta, joka haetusta kuntarahoituksesta on tarkoitus kohdistaa Musiikki Suomi LIVE -toimintaan. Tieto saadusta kuntarahoituksen määrästä on tällöin ilmoitettava MES:lle heti kun se on tiedossa. Jos hankkeelle ei ole odotettavissa kuntarahoitusta, valitse tukimuodoista MES:n Elävän musiikin tuki.
 • Säännöllisellä toiminnalla tarkoitetaan vähintään kerran kuukaudessa järjestettäviä konsertteja vähintään yhdeksänä kuukautena vuoden 2023 aikana.
 • Ammattimaisuuskriteerin täyttämiseksi muusikkokohtaisen palkkiotason tulee olla vähintään 200 euroa per konsertti, ja markkinoinnista täytyy huolehtia asianmukaisesti.
 • Hakemukseen ei saa sisällyttää muualta tuettuja kiertueita tai muita esiintymisiä kuten Jazzliiton tai Kansanmusiikkiliiton kiertueet tai yhteistuotantokiertueet. Tukea ei voi myöskään käyttää festivaalikonsertteihin.

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, miten esitetty ohjelmisto suhteutuu musiikkialan teeseihin tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

HAKUOHJEET:

Hakuaika on 1.11.2022 – 31.12.2022 - haku päättyy klo 24.00. Tukea haetaan hakusivuilta sähköisellä lomakkeella. https://www.musiikinedistamissaatio.fi/hae-tukea

Hakemuksessa tulee näkyä seuraavat tiedot:

 • Haettava rahamäärä.
 • Ilmoita hankkeen rahoituksella toteutettavien konserttien lukumäärä vuonna 2023 sekä konserttiohjelmisto (myös esimerkkejä esiintyjistä mm. yhtyeet, kokoonpanot, yksittäiset artistit).
 • Laadi arvio henkilötyöpäivistä (konserteissa esiintyvien muusikoiden työpäivien määrä).
 • Esitä kustannusarvio esiintyjien palkkioista. Jos tukea myönnetään, varaudu raportoimaan palkkakulut ja ne yhteisöt, jotka ovat vastanneet palkanmaksusta.
 • Laadi rahoitussuunnitelma (pääsylipputulot, sponsoritulot, kuntarahoitus, mahdolliset muut tulot).
 • Ilmoita hakemuksessa toimintaan saatu tai haettu kokonaiskuntarahoitus ja kuinka suuri osuus kuntarahoituksesta kohdistuu Musiikki Suomi LIVE -konsertteihin.

Hankkeen hyväksymispäätös edellyttää, että hanke toteutetaan hakemuksen mukaisessa muodossa ja laajuudessa tuen käyttöajan puitteissa. Saatu kuntarahoituksen määrä tulee pyynnöstä esittää MES:lle. Jos toteutuma poikkeaa oleellisesti hakemuksessa esitetyistä tiedoista, MES pidättää itsellään oikeuden tarkistaa päätöstä.

Tiedustelut:

Musiikin edistämissäätiö sr
Pieni Roobertinkatu 16, 00120 Helsinki
email: mes(at)musiikinedistamissaatio.fi,
puh. +358 50 417 3827